Một người Việt sản xuất mỹ phẩm tối giản. Một người Việt sản xuất mỹ phẩm tối giản. Một người Việt sản xuất mỹ phẩm tối giản.
Một người Việt sản xuất mỹ phẩm tối giản. Một người Việt sản xuất mỹ phẩm tối giản. Một người Việt sản xuất mỹ phẩm tối giản.

Chào Đồng Điệu,
Là Trang đây!

Ở đây Trang viết Blog, làm Video (Tik Tok/Youtube) chia sẻ kiến thức thực nghiệm từ 10 năm sản xuất mỹ phẩm.

Và cổ vũ vẻ đẹp chân thực từ sự tối giản thông qua các dự án của mình: